Tehnologii pentru protecția mediului!

TERMENI ȘI CONDIȚII

Informaţii despre produse
Pe paginile site-ului www.tehnofil.ro sunt prezentate produsele oferite de societatea noastră. Imaginile produselor de pe site-ul www.tehnofil.ro sunt cu titlu de prezentare si nu atrag responsabilitatea Tehnofil System Filtre srl.
TEHNOFIL SYSTEM FILTRE SRL își rezervă dreptul de a modifica și actualiza informațiile de pe site-ul www.tehnofil.ro, informațiile pot fi modificate în orice moment, fără nicio înștiințare prealabilă și fără ca aceste modificari/actualizări să angajeze responsabilitatea TEHNOFIL SYSTEM FILTRE SRL.

Documente necesare pentru achizitionarea de produse :
- Cod fiscal (copie)
- Certificat constatator emis de Oficiul Registrul Comerţului;

Conditiile achizitionarii de produse sunt urmatoarele :
- Comada transmisa prin fax sau e-mail ,comanda trebuie sa contina datele tehnice ale produsului solicitat (dimensiuni,forma constructiva,clasa de filtrare ,alte date suplimentare solicitate de Vânzător )
Conditii generale de vanzare ale produselor .
Prezentele clauze reglementeaza raporturile juridice ce se vor stabili între Vanzator și clientii săi, în calitate de Cumparatori. Toate comenzile, livrarile, angajamentele sau operatiunile comerciale intervenite Între Vânzător și cumpărătorul produselor furnizate de Vânzător se supun acestor condiții. Când între Vânzător și cumpărătorul produselor Vânzătorului va intervenit un contract de vânzare-cumpărare care conține clauze specifice, va avea prioritate acel contract față de prezentele condiții. Plasarea unei comenzi semnifică implicit acceptarea acestor termeni şi condiții de către Cumpărător.
1. Oferta
Ofertele sunt valabile pentru perioada specificată în ofertă.
2. Comenzi
Orice comandă devine valabila doar după confirmarea acesteia de către Vânzător.
3. Prețul produselor
Prețurile produselor sunt negociate și acceptate între părți. Prețurile sunt exprimate în euro și facturate în lei conform cursului BNR valabil în ziua facturării.
4. Plata
>>>-în avans pe bază de factură proformă,
>>>-cu filă CEC sau B.O cu scadență la 30 zile,
>>>-pentru partenerii din categoria Premium (colaborări pe bază de contract, colaboratori cu comenzi multianuale) plata se face cu OP la termene stabilite de comun acord.

Plata se face cel mai târziu la data scadentă înscrisă pe factură. Pentru neplata prețului la scadență Cumpărătorul datorează Vânzătorului o dobanda penalizatoare de 1% pe zi din suma neachitată, valoarea acesteia putând depași valoarea debitului initial la care s-au calculat aceste dobanzi. In cazul in care cumparatorul nu-si indeplineste in mod corect obligatiile de plata sau in cazul in care vanzatorul primeste informatii care reduc credibilitatea cumparatorului, toate creantele devin imediat scadente, iar Vânzătorul este îndreptătit să se retragă din toate contractele existente fără a fi necesară preavizarea. În acest caz, Vânzătorul poate stopa livrările pentru comenzile lansate de Cumparator. In cazul in care Vânzătorul accepta ca plata sa se faca prin CEC sau bilet la ordin, datoriile se considera achitate doar în momentul incasarii efective a sumelor datorate.
5. Livrarea și recepția
Contravaloarea transportului :
-pentru comenzi mai mici de 1000 lei (fără TVA) transportul se realizeaza cu firme de curierat rapid iar cu plata transportului se achită de Cumpărător.
-pentru comenzi mai mari de 1000 lei(fără TVA) asiguram transport gratuit prin Fan Courier pentru destinațiile unde nu se percep taxe suplimentare pentru km. suplimentari.
pentru comenzile ce depăşesc 4000 RON (fara TVA) asiguram transport gratuit prin firme de curierat sau cu unităţile proprii de transport.
Termenul de livrare :
a) 15 zile lucratoare ,zilele lucratoare sunt considerate de luni ( inclusiv ) pana vineri ( inclusiv ), la care se adaugă cele ale serviciilor prin care se asigură transportul.
b) 25 zile lucratoare ,zilele lucratoare sunt considerate de luni ( inclusiv ) pana vineri ( inclusiv ), pentru produsele ce constituie comandă specială , la care se adaugă cele ale serviciilor prin care se asigură transportul.
Recepţia mărfii se va face de către reprezentantul cumpărătorului şi va fi adus la cunoştinţa vânzătorului in scris prin intocmirea unui proces verbal de receptie. Comanda va fi considerată ca fiind recepţionată în cazul în care cumpărătorul nu înaintează către vânzător pretenţii în scris în termen de 5 (trei) zile calendaristice de la primirea mărfii . Reclamaţiile se vor transmite în scris vânzătorului, în termen de 3 (trei) zile calendaristice de la data primirii produselor. Reclamaţiile ulterioare vor fi considerate tardive. Vânzătorul va remedia neajunsurile constatate conform punctelor precedente prin completarea, pe cheltuiala sa, a cantităţilor constatate lipsă pentru fiecare produs sau înlocuirea, pe cheltuiala sa, a produselor constatate defecte sau deteriorate.
6. Dreptul de proprietate
Toate produsele livrate raman in proprietatea Vânzătorului pana la data achitarii integrale a acestora.
7. Garantia pentru produse
Perioada de garantie pentru produsele comandate este stipulată în DECLARAȚIA DE CONFORMITATE ȘI GARANȚIE care se înmaneaza odata cu livrarea produselor . Vânzatorul garanteaza contra evictiunii si a viciilor ascunse, absolvându-se de garanţii în cazul exploatării incorecte a produselor. Cumpărătorul este dator să denunţe vânzătorului viciile aparente în termen de 3 zile de la preluarea mărfurilor, iar viciile ascunse în 3 zile de la descoperirea lor.
8. Litigii
Eventualele litigii care s-ar putea ivi în legătura cu acest contract vor fi soluţionate pe cale amiabilă, iar dacă părţile nu cad de acord, vor fi soluţionate de instanţele de judecată competente din raza de domiciliu a vânzătorului.
9. Prelucrare date cu caracter personal
Prelucrăm datele dvs./reprezentatului dvs. furnizate via e-mail în scopul comunicării (adresa de e-mail, nume şi prenume, număr de telefon).Nu utilizăm datele cu caracter personal pentru prelucrare automatizată și nici pentru realizarea de profile. Nu luăm niciodată decizii automate cu privire la dumneavoastră. Destinatarii datelor sunt angajaţii Tehnofil System Filtre srl, nu dezvăluim datele decât pentru realizarea intereselor dumneavoastră sau îndeplinirea obligațiilor legale. Beneficiați de dreptul de acces la date, rectificarea datelor, ştergerea datelor (dreptul de a fi uitat), restricţionarea prelucrării, portabilitatea datelor, opoziţia la prelucrare, dreptul de a nu face obiectul unui proces decizional individual automatizat inclusiv profilarea, dreptul la notificarea destinatarilor în caz de rectificare, ştergere, restricţionare a datelor cu caracter personal. Vă rugăm să ne aduceți la cunoștință solicitările dumneavoastră, în orice modalitate care este asigurătoare cu privire la identitatea solicitantului și îndreptățirea lui. Vă vom răspunde neîntârziat. Dacă sunteți nemulțumit, aveți posibilitatea să vă adresați ANSPDCP. În conformitate cu ordonanţa de urgenţă pentru prelucrarea datelor cu caracter personal,conținutul acestui e-mail-urilor trimise către Tehnofil System Filtre srl și toate anexele sunt rezervate exclusiv destinatarului.
10. Dispozitii finale
Orice modificare a prezentelor ” Conditii generale de vanzare ” se vor efectua de comun acord, în scris, prin act adiţional semnat de ambele părţi. Comunicare între părţi se va efectua în scris, prin orice mijloc ce asigură confirmarea primirii, la adresele de contact indicate în preambul.